Addovation inngår partnerskap med Consignor

Consignor er den ledende leverandøren av Delivery Management både i Norge og Danmark og blandt de ledende leverandørene innenfor feltet i Norden. De fleste av Consignors kunder bruker programvaren via integrasjoner i sitt eget ERP-system. Som en Embedded partner kan Addovation nå tilby løsninger som integrerer IFS Applications med Consignor sin programvare.

Addovation ønsker å støtte sine kunder med gode, robuste løsninger i hele forsyningskjeden. Som en Embedded partner har Addovation utviklet en løsning som effektiviserer transportplanleggingen og automatiserer leveranseprosessene mellom systemene Consignor og IFS Applications. Løsningen gir full kontroll og sporbarhet av alle leveranser.

Partnerskapet sørger for at kundene får den støtten de trenger, uansett om det gjelder prosesser i IFS Applications, funksjonalitet i Consignors programvare eller selve integrasjonen mellom systemene.

Les mer om Consignor her!