Digitalisering av skogbruk

Digitalisering av skogbruk

Digitalisering er for tiden i ferd med å forme den fremtidige suksessen til våre næringer. Tilpass eller falle bak! Det hele skjer i raskt tempo.

Skrevet av Gery Peter og Mikael Johansson

Skogindustrien er et eksempel på en industri som for tiden gjennomgår digital transformasjon. Tradisjonelt er dette en bransje der det interne systemlandskapet har vært basert på dypt forankrede siloer, stilltiende kunnskap og “smarte Excel-ark”. Dette gjør det vanskelig å visualisere og analysere hele verdikjeden, og det gjør det også utfordrende å forstyrre og justere systemlandskapet.

Å kjøre og utnytte digital transformasjon fullt ut er utfordrende, og om du gjør et komplekst implementeringsprosjekt, en oppdatering eller en integrasjon - det er viktig at du har industriell og teknisk kunnskap om prosessene du digitaliserer.

Hos Addovation har vi erfaring og bransjekunnskap til å hjelpe med digital transformasjon. Teamet vårt implementerer og støtter ERP-systemet IFS Applications for ledende svenske selskaper innen skogindustrien. Systemet inkluderer en fullstendig prosjektbasert produksjonsløsning med integrasjoner til MES (Manufacturing Execution System), CAD (Computer Aided Design) og CNC (Computer Numeric Control) systemer og mer.

Vil du vite mer om hvordan Addovation kan hjelpe deg med din digitale transformasjon? Kontakt Mikael Johansson eller Gery Peter.