ERP systemer kan implementeres på tid og budsjett!

Bli først kjent med alle foretakets prosesser, fra A til Å, før målsetting for systemløsningen fastsettes, sa Per Inge Sævareid til Min Drift og Vedlikehold.

I følge analysefirmaet Gartner mislykkes opptil 75 % av alle ERP-prosjekter. En viktig årsak til at ERP-prosjekter feiler, er at foretaket har for store ambisjoner når ny løsning skal utvikles. Alt skal med, med en gang!

Les Min Drift og Vedlikehold sitt intervju med Per Inge Sævareid og Kenneth Smith her!