Vi baserer våre langsiktige partnerskap på vår Customer Engagement-modell

En felles plan med klare mål

Vi samarbeider med våre kunder om deres strategier knyttet til forretningsprosesser. På det grunnlaget bygger vi en felles plan med klare mål som en styringsmodell følger opp. En bemerkelsesverdig omstendighet for vårt samarbeid er kontinuitet, ansvarlighet og nærhet - både fysisk og i form av kunnskap og erfaring.

En utpekt engasjementsansvarlig

Det operasjonelle og taktiske arbeidet ledes av en utpekt engasjementsansvarlig, en sentral kontaktperson som er ansvarlig for kunden. Engasjementsansvarlig leder et dedikert kundeteam med erfaring og kunnskap om kundens løsning og en veikart som vi samarbeider med kunden om.

Samarbeidsverktøy

Vår samarbeidsstruktur inkluderer verktøy for å håndtere informasjon, caser, ansvar og status. I vår kundeportal kan vi dele kunnskap, eksklusive webinarer, tips og triks, og prøvetilbud.

For å oppsummere

Engasjementsmodellen vår er et moderne partnerskapsrammeverk basert på kundebehov. Den kombinerer lønnsomhet og innovasjon i virksomheten med tilgjengeligheten av dyktige lokale ressurser på en kostnadseffektiv måte.

Vil du vite mer om måten vi jobber på? Kontakt oss?

Econova valgte Addovation på grunn av vårt langsiktige perspektiv

«Vi følte ganske umiddelbart at Addovation ikke bare forsto virksomheten vår, men også delte det samme synet på verdien av langsiktige relasjoner som oss. Vi streber etter et langsiktig perspektiv i det vi gjør, og derfor fikk vi tillit til Addovation. Det at Addovation har erfarne konsulenter og lang erfaring fra lignende selskaper som vårt, gjorde også valget lettere. ” Peter Herentz, innkjøpssjef i Econova.

Lær mer