Tjänster

Våra tjänster

  • Analys av utnyttjandegrad av affärssystemet
  • Analys av processer
  • Certifierade konsulter och rådgivare
  • Teknisk rådgivning
  • Programutveckling, integrationer, rapporter
  • Projektledning