En kompetent och transparent ERP-partner är avgörande för framgång!

En kompetent och transparent ERP-partner är avgörande för att lyckas

På Addovation anser vi att en ERP-partner måste arbeta som en förlängning av kundens egen organisation.

Mikael Johansson är Business Area ManagerIFS

Av Mikael Johansson

Business Area Manager IFS, Sverige.

Kompetenta ERP-partners är något som är mycket eftertraktat på den nordiska marknaden. På Addovation anser vi att en ERP-partner, förutom att vara kompetent, också måste fungera som en förlängning av kundens egen organisation. Att känna till kundernas affärsprocesser och erbjuda en lokal närvaro på support dem är lika viktigt som att känna till själva ERP-systemet.

Långsiktiga relationer & transparens

På Addovation värnar vi om de relationer vi har med våra kunder. Ett av nyckelorden för att bygga upp en solid relation är öppenhet. Jag tror att vara öppen och transparent, och kombinera djup affärssystemskunnande med en lyssnande attityd, kommer att stärka relationen och i slutändan leda till framgång för kunden och partnern.

Under de senaste åren har Addovation arbetat med en av Sveriges ledande tillverkare av industribyggnader. Efter flera års samarbete kunde vi som ERP-partner lätt identifiera deras behov och erbjuda dem en lösning som svarade väl mot deras krav. Genom att vara transparenta med varandra utvecklade vi en lösning som automatiserade stora delar av kundens produktionsprocesser och byggde en grund för fortsatt tillväxt. Det är inspirerande att se hur en kundrelation kan utvecklas över tid och vilka fördelar man kan uppnå genom att lära sig varandras processer och arbetsmetoder.

En bro in i framtiden

Jag ser Addovation som en bro in i framtiden, där vi med ny teknik och nya koncept kan hjälpa kunderna i deras digitaliseringsprocess. Med vår egen FoU-avdelning kan vi utveckla koncept och lösningar som snabbt tillför stort värde till våra kunder.

Vill du veta mer om Addovation och hur vi arbetar?

Kontakta oss!