Skrivet av TUM Studio. Foto: TUM Studio: Foto: TUM Studio

Hur håller Sensonor reda på produktion och logistik?

De tillverkar sensorer som används på månen och Mars. Hur håller de reda på produktion och logistik?

I en relativt avskild kontorsbyggnad i Skoppum, strax utanför Horten, finns ett norskt industriföretag som utvecklar och tillverkar ett urval av avancerade sensorer. De är så avancerade och exakta att de används i prestigefyllda projekt över hela världen.

Norska sensorer finns därför på Marsrovers, på rymdstationen ISS, på satelliter, stridsflygplan och vapenstationer. De finns på båtar och ubåtar, i drönare och i självkörande bilar.

- Vi tillverkar gyroskop och IMU:er. Tröghetsmätningsenheter (IMU) är enheter som mäter rotation i alla riktningar och som mäter rörelse i alla riktningar utöver rotation. Det möjliggör navigering. Med en känd startpunkt och mätning av acceleration och rotation kan man beräkna var man befinner sig i förhållande till startpunkten. Medan gyroskopier upptäcker hur mycket du ändrar orientering eller riktningsvinkel, säger Hans Richard Petersen på Sensonor-

- Vi levererar till försvarskunder, industrin och kommersiella kunder. Vi har de mest högpresterande produkterna i denna kategori, och under de senaste tio åren har vi gjort en resa som har gjort det möjligt för oss att komma in i många olika tillämpningar, med många kunder som vi inte hade förväntat oss.

Kvalitet framför allt

Han säger att Sensonor har rötter som går tillbaka till 80-talet och att de under många år har arbetat för bilindustrin i Europa. En företagskultur etablerades med fokus på tillförlitlighet och kvalitet, eftersom bilindustrin ställer hårda krav. Efter finanskrisen i slutet av 2000-talet insåg dock Sensor att det blev för dyrt att enbart arbeta mot denna industri från norsk synvinkel, och man började utforska andra områden. Med mjukvarukompensation och ny elektronik blev det möjligt att få enastående prestanda från sensorerna, och företaget började fokusera på rymdfärder och försvar.

- I dag stabiliseras robotarna från Boston Dynamics med våra sensorer. Vi har installationer på ISS, månen och hundratals satelliter. Det unika är att det är samma produkt som används i rummet och på marken. Vi säljer samma sensorer för försvaret och för den kommersiella industrin. En stor del av värdet i våra produkter ligger i att vi standardiserar och upprätthåller en stadig produktion av några få sorter i stället för att anpassa produkten till varje kund.

Hans Richard påpekar att många av Sensonor:s kunder är ganska konservativa och krävande företag:

- Det tar tid att övertyga dem, och när de köper något för första gången gör de det för länge. Från den första kontakten till dess att saker och ting börjar gå i produktion tar det vanligtvis fem till sex år. Sedan måste vi leverera fullständig spårbarhet för all produktion, vi måste ha uppgifter om allt vi tillverkar, och kunderna måste ha tillgång till uppgifterna. De måste kunna kontrollera uppgifter för 5-10 år tillbaka i tiden. Och då måste vi ha ett ordentligt system för detta.

Behov av ett nytt ERP-system

- Vi har använt IFS sedan 1997. Vi var då en pilotkund och bland de första som använde ett grafiskt gränssnitt i IFS. Vi använder systemet inom logistik och inköp, produktion och underhåll samt ekonomi och dokumenthantering. Vi har fått en del uppgraderingar av lösningen med tiden, men vi har suttit på samma version i många år nu. Vi kom till en kritisk punkt där vi riskerade att använda en version av IFS utan stöd och var tvungna att bestämma oss för om vi skulle välja en annan version av IFS. ERP-system, eller uppgradera IFS, säger Dag-Tore Wiulsrød i Sensor.

Så småningom beslutades att IFS skulle uppgraderas, och samtidigt diskuterades internt på Sensonor hur användningen av IFS skulle kunna användas. ERP skulle kunna utvecklas ytterligare. Processen delades därför upp i flera faser, först en rent teknisk uppgradering till en ny version och sedan fas två, där målet är att ersätta internt utvecklade lösningar med IFS.

- Vi har egenutvecklade verktyg för planering och materialhantering. Vi vill flytta över dessa till mer standardiserade lösningar. Självutvecklade verktyg är sårbara, och det är mycket lättare att få hjälp och högre tillförlitlighet när saker och ting är standardiserade.

- Vi har mycket data, vi växer som företag och får fler och fler produkter. Vi kan inte längre basera materialberäkningar och produktionshantering på komplexa kalkylblad. Därför behöver vi bättre och mer standardiserade verktyg. Inte minst har vi ett större behov av att kunna rapportera till våra ägare och integrera med deras datasystem. Därför behöver vi också ett bättre rapporteringssystem, säger han.

Behöver du en fullständig översikt över uppgifterna?

Wiulsrød påpekar att Sensonor:s produkter är mycket avancerade, med en komplex produktionsprocess. Mycket tid och resurser går åt till kalibrering och testning, och det tar ofta många veckor att flytta enheterna genom produktionen. Allt detta måste kunna spåras. En kund kan uppleva något konstigt om fem eller tio år och måste då kunna titta på data för att kontrollera hur produkten såg ut från början. Det kräver mycket av vår ERP-lösning.

Dag-Tore Wiulsrød nämner att Sensonor rekommenderades att använda en IFS-partner för att genomföra uppgraderingsprojektet. Under hela processen har Addovation därför varit behjälplig med sin expertis. Många av dem som arbetar på Addovation har en bakgrund från IFS. De har bra resurser och kompetenta medarbetare, och det var mest logiskt för oss att samarbeta med dem. Under den första fasen av projektet levererades det både i tid och till kostnaden, och allt gick mycket smärtfritt.

- Vi har också flyttat över våra databaser till Addovation, vilket har inneburit att vi har haft minimal nedtid och god kapacitet för svarstid. Vi vill inte lagra våra data utanför Norge, men vi ville flytta databaserna från våra lokaler för att få ett smidigare underhåll och bättre driftsäkerhet. Detta får vi från Addovation.

Sensonor är på god väg med fas två av IFS-projektet, som huvudsakligen omfattar MRP-funktioner. Målet är att ta bort allt fler egenutvecklade system och manuella lösningar och integrera allt mer mot IFS. Addovation kommer att följa upp processen och stödja och hjälpa Sensonor.

Vill du veta mer om ERP-uppgraderingar? Kontakta oss!