Samtliga konsulter inom Addovation har en solid bakgrund och erfarenhet inom affärsutveckling och organisationsförändringar. Våra konsulter utmärker sig genom att inneha en mycket god verksamhetsförståelse och djup teknisk inblick vilket bidrar till att vi kan säkerställa optimerade processer och ett framgångsrikt affärssystemsprojekt. Genom att följa affärssystemets livscykel från analys av affärsbehov, implementering och effektiv styrning till support och förvaltning kan vi bistå Er i att identifiera rätt anpassade lösningar för Dig. Addovation erbjuder konsultkompetens inom finans, distribution, underhåll, tillverkning, teknik och e-services.