Genom att följa affärssystemets livscykel från analys av affärsbehov, implementering och effektiv styrning till support och förvaltning kan vi bistå Er i att identifiera rätt anpassade lösningar för Dig.

Våra konsulter utmärker sig genom att inneha en mycket god verksamhetsförståelse och djup teknisk inblick vilket bidrar till att vi kan säkerställa optimerade processer och ett framgångsrikt affärssystemsprojekt.

Addovations erbjuder konsultkompetens inom finans, distribution, underhåll, tillverkning, teknik och e-services.

Kai

Senior Consultant - Maintenance and Engineering

Katarina

Project Manager & Senior Consultant

Stig

Project Manager and Senior Consultant

Åge

Senior Consultant - IFS Finance

Nicklas

Senior Consultant - Upgrades and Integrations

Eigil

Senior Consultant - Integrations

Maria

Business Consultant - HR

Torbjörn

Senior Business Consultant - Manufacturing

Ann-Katrin

Senior Application Consultant - Finance

Sigrid Marie

Project Manager and Senior Consultant

Vidar

Senior Consultant - Development

Roar

Senior Consultant - IFS Solution Manager