Addovation är stolta över att hantera IFS-uppgraderingsprojektet för HEXPOL Engineered Products, en ledande internationell leverantör av packningar, tätningar och hjul för materialhantering.

Hexpol Engineered Products

IFS, det globala företaget för molnbaserad programvara för företag, har meddelat att HEXPOL har beslutat att uppgradera till den senaste IFS Cloud™-lösningen för att effektivisera processer och öka hållbarheten inom ekonomi, försörjningskedja, tillverkning, CRM, HR, upphandling, tillgångs- och recepthantering. Addovations projektgruppsmedlemmar har en lång historia tillsammans med HEXPOL Engineered Products, som började för över 20 år sedan med en implementering och har uppgraderat sina applikationer genom åren.

Uppgraderingen kommer till exempel att göra det möjligt för HEXPOL Engineered Products att hantera komplexa utmaningar i leveranskedjan och samtidigt förbättra sin förmåga att uppfylla kundernas förväntningar på korta ledtider från beställning till leverans. Migreringen kommer att genomföras i HEXPOL Engineered Products sju produktionsanläggningar och distributionscentraler i flera länder.

Genom att uppgradera till IFS Cloudfår HEXPOL bättre insyn i alla företagets transaktioner och försändelser samt snabbare och enklare tillgång till resultatdata. Detta kommer i sin tur att ge företaget en snabbare insikt och bättre avkastning på det använda kapitalet. I och med uppgraderingen kommer HEXPOL också att ha enkel tillgång till en rad verktyg för att spåra företagets miljöpåverkan och visa på ansvarsskyldighet och öppenhet.

Addovation är hedrad över att vara HEXPOL Engineered Products nära samarbetspartner i uppgraderingsprojektet. Vi tror att denna uppgradering kommer att göra det möjligt för HEXPOL att sänka sina kostnader, öka effektiviteten och bli ännu bättre på att uppfylla förväntningarna och leverera sitt Moment of Service till kunderna. Uppgraderingen kommer också att ge utökad funktionalitet, större effektivitet och bättre insyn i varje steg av deras processer.

Med uppgraderingen till IFS Cloud kommer HEXPOL Engineered Products att dra nytta av de två gånger per år släppta nya funktioner och möjligheter, tillsammans med månatliga serviceuppdateringar som innehåller korrigeringar och säkerhetspatchar. Detta kommer att göra det möjligt för företaget att förbli ständigt uppdaterat.

Är du intresserad av att effektivisera dina affärsprocesser och öka hållbarheten? Kontakta oss!

Kontakta oss

Jens-Magnus Andersson är försäljningschef i Sverige

Jens-Magnus Andersson

Sales Director, Sverige

jens-magnus.andersson@addovation.com

Andreas Nygren

Försäljningschef, befintlig försäljning, Sverige

andreas.nygren@addovation.com