Använd projekttänkande och ERP för att stärka ditt företag i krisetider!

Oavsett orsaken till en ekonomisk chock, måste vi se på dessa obekväma situationer som cykliska händelser som kommer att ha en början, ett centrum och ett slut.

Vi måste hantera dem som projekt genom att använda många av samma tankeprocesser och verktyg som vi vill använda för alla andra affärsprojekt. Läs hela blogginlägget här (engelska).