Vi översätter vår hemsida

Vi vill organisera vår hemsida med norska och svenska innehåll och översätter för närvarande vårt engelska innehåll.