Automatiserad dokumenthantering

Vi erbjuder flera lösningar som byggs med syftet att överta tråkiga arbetsuppgifter och manuell dokumenthantering från dig.

Med våra lösningar kan du automatisera ditt dokumentflöde genom att läsa från ett e-postkonto eller en mappstruktur och ansluta dokumenten till ett affärsobjekt.

Addovation erbjuder flera lösningar som skapas med det enda syftet att ge dig ett tråkigt arbete och manuell dokumenthantering.

Några exempel är automatisk dokumenthantering av arbetsorder, fakturor, inköpsorder, orderbekräftelse, inleveranser eller något annat objekt kan anslutas automatiskt.

Vi har också lösningar som automatiskt skapar dokument åt dig baserat på informationen och processerna i ditt affärssystem. Exempel på detta är inspektionsprotokoll, offerter, olika rapporter och används både i ett internt och externt sammanhang.

Alla konfigurationer kan skräddarsys för att supportera eventuella affärskrav.

Kundcitat

– Vi checkar in mer än 2000 dokument per månad och sparar cirka 2 minuter per dokument. Det ger oss en minskning med mer än 60 timmar per månad, och det är vi mycket nöjda med. Förutom att vi är mer effektiva i den här delen av processen – har vi också säkerställt att fler dokument checkas in och arkiveras korrekt.

Anne Lise Halvorsen, QA-chef och ansvarig för IFS Applications™ på Servi Group

Handstyrande hydraulik

Kontakta oss

Nicklas Ljungholm

Försäljningschef, Sverige

nicklas.ljungholm@addovation.com Telefon: +46 70 766 6494 +46 70 766 6494