Hållbarhet

Addovation anser att hållbarhet är ett viktigt område för organisationens överlevnad och framgång.

En hållbar framtid

Vår vision är att vara med och skapa en hållbar framtid på en hälsosam och levande planet genom att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i vår dagliga verksamhet och i vår långsiktiga strategi.

Detta innebär att vi måste uppfylla alla relevanta lagstadgade skyldigheter i de länder där vi är verksamma och sträva efter att förebygga utsläpp. Vi har också åtagit oss att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.

Ladda ner policy

Varför vi fokuserar på hållbarhet

På Addovation är vi engagerade i att ta itu med klimatförändringarna och bidra till en mer hållbar värld.

  • Vår vision är att vara med och skapa en hållbar framtid på en hälsosam och levande planet genom att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i vår dagliga verksamhet och långsiktiga strategi.
  • Vi har också åtagit oss att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.

Miljö

Genom kompetens, ständiga förbättringar och aktiva beslut kommer vi att nå våra mål.

  • Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vår interna hållbarhetshantering, vilket inkluderar regelbundna översyner och utvärderingar av fastställda policydokument. Vi har årliga mål på miljöområden.
  • Som leverantör av IT-lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att förbättra sin hållbarhetsprestanda, till exempel genom digitalisering och effektivisering av kundernas processer.
  • Vårt mål är också att inspirera de anställda att göra hållbara val även utanför arbetstid.

Fördelar

Genom att välja Addovation som leverantör kan du minska din egen organisations miljöpåverkan och bidra till en hållbar värld.

  • Det kan förbättra ditt eget varumärke och rykte, vilket kan vara särskilt viktigt för företag som försöker att tilltala miljömedvetna konsumenter.
  • Om resurser som fysiska möten hanteras med omsorg kan det leda till bättre kvalitet och kostnadsbesparingar för dig som kund.

Om du vill ha mer information, kontakta oss!

Clara Österberg

HR-chef

clara.osterberg@addovation.com