Våra leverantörer

Vi förstår betydelsen av starka partnerskap och anser att kvaliteten och tillförlitligheten hos våra leverantörer direkt bidrar till vår framgång och kundnöjdhet.

Vi söker leverantörer som delar våra kärnvärden, inklusive ett engagemang för exceptionellt hantverk, hållbarhet och etiska affärsmetoder. Genom att prioritera dessa egenskaper säkerställer vi att vi uppfyller de högsta kraven på kvalitet, tillförlitlighet och miljöansvar.

Lag om insyn

Öppenhet och ansvarstagande är hörnstenar i våra leverantörsrelationer. Vi prioriterar rättvisa och etiska metoder i hela vår leveranskedja, och vi strävar efter att genomföra regelbundna granskningar för att säkerställa efterlevnad av standarder och bestämmelser.

Ladda ner rapport