Ansvarsfriskrivning för översättning

Översättning av sidorna på Addovation.com utförs av en översättningstjänst från tredje part. Tjänsten tillhandahåller automatiserade datoröversättningar som endast är en approximation av webbplatsens ursprungliga innehåll.

Detta verktyg är endast för din bekvämlighet. Översättningarna bör inte betraktas som exakta och kan i vissa fall innehålla felaktigt språk. Addovation garanterar inte riktigheten, tillförlitligheten eller aktualiteten hos någon information som översätts av detta system och kommer inte att ta ansvar för förluster som uppstår till följd av detta. Dessutom kan vissa applikationer, filer eller objekt inte översättas inklusive grafer, foton eller bärbara dokumentformat (pdfs).