Addovation på ERP 2022 i Oslo

Vi är en stolt sponsor av ERP 2022 och kommer att finnas på plats för att svara på alla frågor som du kan ha om IFS Cloud och våra ERP-relaterade tjänster. Vi hoppas att vi får se dig där!

Om ERP 2022

Vid seminariet 2022 tar DND pulsen på ERP-marknaden:

De analyserar både lösningarna, programvaruhusen bakom dem och inte minst ekosystemet med olika typer av partners.
De beskriver aktuella upphandlings- och implementeringsmetoder
Tillvägagångssättet för materialet är i första hand konkret och praktiskt, men de strävar också efter att koppla det till det senaste inom forskningsområdet. Bo Hjort Christensen själv kommer att föreläsa om alla de ovannämnda ämnena.

Deltagarna kommer att få tillgång till ett omfattande digitalt material före seminariet, vilket kan vara värdefullt när projekten ska genomföras.

Kontakta oss

Anders Kjersem

Sales Manager, Norge

anders.kjersem@addovation.com
Sigrid Marie Saastad är Addovations marknadschef i Norge.

Sigrid Marie Saastad

Chef för marknadsföring och kommunikation

sigrid.marie.saastad@addovation.com