Porträtt av en affärsman som använder en digital surfplatta i produktionslinjen i en fabrik

Hexpol och Gislaved Gummi AB

Hexpol och Gislaved Gummi uppnår transparens och synlighet med integrationer från Addovation och Boomi.

Hexpol Compounding Europé & Asia använder BI-systemet Tableau för transparens och synlighet i affärsresultatet för alla affärsenheter. Eftersom det inte fanns någon koppling mellan Gislaved Gummi AB:s affärssystem IFS Applications och Tableau behövde de en smidig och lättanvänd integrationsplattform.

"Med erfarenheter från andra affärssystem och integrationsplattformar måste jag säga att jag är imponerad av den snabba turn-around-tiden från installation till live.In experiences from other ERP systems and integration platforms, I must say that I'm impressed with the quick turn-around time from installation to go-live. Det är en lättanvänd plattform som innehåller alla verktyg vi behöver för att integrera mellan dessa två applikationer. Komplex omvandlingsfunktionalitet är tillgänglig utan att behöva göra manuell kod."

Andreas Carlsson, affärssystemanalytiker, Gislaved Gummi AB

Vill du veta mer om Addovation, våra tjänster och lösningar? Kontakta oss!