Zimpler

Zimpler valde Addovation som sin partner för implementering av NetSuite .

Om Zimpler

Den implementerade lösningen omfattade finansiell förvaltning, hantering av anläggningstillgångar, transaktioner mellan företag, Procure to Pay och Order to Cash. Den kommer att ge Zimpler en solid och flexibel ERP-lösning som kan växa med företaget.

"Vår vision är att erbjuda helt friktionsfria betalningar. För att nå den visionen och för att säkerställa fortsatt tillväxt både på hemmaplan och utomlands behövde vi ett ERP-system som kunde förbättra processeffektiviteten. Vi valde NetSuite eftersom det tar bort behovet av manuellt arbete och ökar automatiseringsgraden inom vår ekonomiavdelning och våra ekonomiprocesser" , säger Jesper Bernström, CFO på Zimpler.

Addovation valdes som den föredragna implementeringspartnern på grund av deras expertis på NetSuite och deras förmåga att leverera innovativa lösningar. En stor del av genomförandeprocessen fokuserade på att genomföra integrationer till omgivande system: Zimpler Production System (ZPS), Skovik, Setly och bankintegrationer.

"Det är inspirerande att arbeta med Addovation. De gav oss goda råd under hela implementeringsprocessen, vilket gjorde att vi kände oss trygga med lösningen. Integrationer mellan andra betalningslösningar är en viktig del av vår produkt, så att ha deras integrationsexperter med sig genom hela processen var fantastiskt", säger Petra Fallenius, redovisningschef på Zimpler.

Vill du veta mer om våra tjänster påNetSuite ? Kontakta oss!