Bygga varaktiga partnerskap: Kunden Engagement Model

På Addovation utgör Customer Engagement Model grunden för våra långsiktiga partnerskap med kunderna.

En samarbetsstrategi med tydliga mål

På Addovation tror vi att nyckeln till framgång är ett nära samarbete med våra kunder för att förstå deras unika behov och utmaningar. Därför samarbetar vi kring deras strategier kopplade till affärsprocesser och bygger upp en gemensam plan med tydliga mål som vi följer upp med en dedikerad styrningsmodell.

Det som skiljer oss åt är vårt engagemang för kontinuitet, tydlighet i ansvarsfördelningen och närhet. Vi tror att vi kan uppnå bättre resultat och driva verklig innovation genom att arbeta i nära partnerskap.

En utpekad Engagement Manager

För att säkerställa att våra kunder har en central kontaktpunkt utser vi en särskild Engagement Manager som leder det operativa och taktiska arbetet. Denna centrala kontaktperson är ansvarig för kunden och leder ett dedikerat team med omfattande kunskap och erfarenhet av kundens lösning och färdplan.

Samarbetsverktyg

Vi förstår hur viktigt det är med samarbetsverktyg i moderna företag, och därför erbjuder vi en rad resurser via vår kundportal. Här kan du få tillgång till kunskap, exklusiva webbseminarier, tips och tricks, kostnadsfria tillgångar och testerbjudanden med mera.

Så här sammanfattar du

Vår Engagement Model handlar om att skapa en modern partnerskapsram som kombinerar affärslönsamhet och innovation med tillgång till högkvalificerade lokala resurser på ett kostnadseffektivt sätt.

Så varför inte samarbeta med oss idag och upptäcka fördelarna med ett verkligt samarbete? Kontakta oss!

Econova valde Addovation på grund av vårt långsiktiga perspektiv.

"Vi kände direkt att Addovation inte bara förstod vår verksamhet, utan också delade samma syn på värdet av långsiktiga relationer som vi. Vi strävar efter ett långsiktigt perspektiv i det vi gör, och därför fick vi förtroende för Addovation. Att Addovation har erfarna konsulter och lång erfarenhet från företag som liknar vårt underlättade också valet." Peter Herentz, inköpschef på Econova.

Lär dig mer