Vi baserar våra långsiktiga partnerskap på våra kunder Engagement Model

En gemensam plan med tydliga mål

Vi samarbetar med våra kunder om deras strategier kopplade till affärsprocesser. Utifrån detta bygger vi en gemensam plan med tydliga mål som en styrningsmodell följer upp. En anmärkningsvärd omständighet för vårt samarbete är kontinuitet, tydlighet i ansvar och närhet, både fysiskt och i form av kunskap och erfarenhet.

En utsedd engagemangshanterare

Det operativa och taktiska arbetet leds av en utsedd engagemangschef, en central kontaktperson med ansvar för kunden. Engagement Manager leder ett dedikerat kundteam med erfarenhet och kunskap om kundens lösning och en färdplan som vi arbetar med tillsammans med kunden.

Samarbetsverktyg

Vår samarbetsstruktur innehåller verktyg för att hantera information, ärenden, ansvar och status. I vår kundportal kan vi dela kunskap, exklusiva webbseminarier, tips & tricks, gratis tillgångar & proverbjudanden.

Så här sammanfattar du

vår Engagement Model är ett modernt partnerskapsramverk baserat på kundernas behov. Den kombinerar lönsamhet och innovation i verksamheten med tillgången till högkvalificerade lokala resurser på ett kostnadseffektivt sätt.

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Kontakta oss?

Econova valde Addovation på grund av vårt långsiktiga perspektiv.

"Vi kände direkt att Addovation inte bara förstod vår verksamhet, utan också delade samma syn på värdet av långsiktiga relationer som vi. Vi strävar efter ett långsiktigt perspektiv i det vi gör, och därför fick vi förtroende för Addovation. Att Addovation har erfarna konsulter och lång erfarenhet från företag som liknar vårt underlättade också valet." Peter Herentz, inköpschef på Econova.

Lär dig mer