Vad är ERP?

Enterprise Resource Planning (ERP) är en typ av programvara som används av organisationer för att hantera olika områden.

Genom att koppla ihop alla delar i ett enda system får användarna förhoppningsvis en övergripande bild av hela organisationen, samtidigt som de lättare kan vända blicken mot en specifik del. Områdena i ERP systemet kan vara sådant som ekonomi, tillverkning, projektledning och personalresurser. Men för att få en tydligare bild av vad ett ERP-system är kan det vara bra att undersöka varför man skulle använda ERP och vilka fördelar de har.

Är du nyfiken på ERP?

Undrar du om ett ERP-system kan vara till nytta för din organisation? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare. 

Kontakta oss

Vem behöver ERP system och varför behöver man det?

Har du någonsin funderat på behovet av ett nytt ERP-system? Och som kan ge dig ännu fler kunder samt förenkla era interna arbetsprocesser?

Det är sant att vi lever i en utmanande tid och att ditt företag ändå är på väg framåt, men det handlar inte bara om att överleva eller flyta på ytan. Dina konkurrenter är riktiga hajar i havet, så du måste titta närmare på alla områden inom företagsledningen där du kan uppnå den önskade konkurrensfördelen. Så varför välja ett nytt ERP-system som kommer att driva fram förändringar i din verksamhet?

Om agendan för dina möten alltid har omfattat några av nedanstående frågor behöver du med stor sannolikhet välja ett ERP-system:

 • Vi behöver automatisera processer för att öka vår effektivitet.
 • Vi har för mycket information spridd i flera kalkylblad.
 • Vi behöver bättre spårbarhet, planering av lagernivåer och produktion.
 • Vi behöver ett integrerat system som kan vara en ryggrad för alla våra interna verktyg.
 • Hur kan vi extrahera användbar data för att göra meningsfulla rapporter?
 • Vi behöver ett system som presenterar verkliga kostnader och uppskattningar, som ger offerter och planer i enlighet med detta.

Tibber valde NetSuite

Tibber valde Addovation som sin partner för implementering av NetSuite ERP.

Lär dig mer

Vilka fördelar finns med ett ERP-system? 

När det gäller fördelarna med ett ERP-system kan man säga att den största är att det centraliserar företagets databasinformation, förenklar affärsprocesserna och automatiserar repetitiva uppgifter.

När du skrapar på ytan inser du att det finns några andra viktiga fördelar för din organisation. Några av dem är:

 1. Minskar kostnaderna - det sparar pengar och tid i det långa loppet. Som tidigare nämnts automatiserar den rutinuppgifter så att du kan fokusera på mer prioriterade uppgifter.
 2. Ökar effektiviteten - En av funktionerna är att systemet kan kräva aktiviteter som prognostisering, skapa en order och spåra en produkt från tillverkning till leverans.
 3. Förbättrar rapportering och planering - Att ha en ERP-svit på avdelningarna leder till att din organisation har ett sammankopplat system för varje process. Med endast en säkerställd validitet kan det uppnå fördelaktiga rapporter och analyser när som helst. Att analysera och jämföra funktioner mellan avdelningar är vad denna programvara gör det möjligt att göra. Den hjälper också till att sortera ut onödiga Excel-filer och e-post.
 4. Standardiserar affärsprocesser - Automatiserade processer är viktiga eftersom de minskar fel och kostnader. Detta leder till bättre synergieffekter mellan avdelningarna.
 5. Den kan vara molnbaserad. Själva systemet behöver inte hanteras eller underhållas av din egen IT-personal. Användarna kan komma åt det via webbläsaren, vilket innebär att du inte är bunden till en viss hårdvara.

Orkla House Case valde IFS

Orkla House Care har valt Addovation och IFS Applications för att support sin globala verksamhet. 

Lär dig mer

Olika ERP-system passar olika branscher

Ett ERP-system passar alla företags storlek och mognadsgrad - från nykomlingar på marknaden med ett dussin anställda till välkända stora aktörer med avdelningar på flera nivåer. Men är vissa ERP-system bättre lämpade för just din bransch eller verksamhet? Svaret är troligen ja, eftersom det idag finns ett brett utbud av olika ERP-system för olika nischer, fördelar och begränsningar.

Addovation är partner med IFS (Regional System Integrator) och Oracle NetSuite (Alliance Partner) och erbjuder en rad produkter och tjänster relaterade till dessa ERP-system. Genom att navigera vidare på vår webbplats kan du hitta mer information om våra ERP-erbjudanden och varför du ska välja Addovation som din långsiktiga partner för hållbara affärslösningar.

Kontakta oss

Arnold Eriksson

Försäljningschef IFS, nyförsäljning, Sverige

arnold.eriksson@addovation.com

Anders Kjersem

Sales Manager, Norge

anders.kjersem@addovation.com

Jan Erik Syverød

Chef för NetSuite praktik

jan.syverod@addovation.com