Kädet pitelevät testilasia

Netsuite ja Addovation: Hycamiten innovaatiokasvun voimanlähteenä

Hycamite skaalaa innovaatioitaan Addovationin ja Netsuiten kanssa. Lue asiakastarina täältä.

Lisätietoja Hycamitestä

Hycamite TCD Technologies perustettiin vuonna 2020 Suomen Kokkolassa Matti Malkamäen, Laura Rahikan ja Niina Grönqvistin johdolla. Kokkolan suurteollisuusalueella majaansa pitävä TCD-teknologiayritys on kehittänyt ainutlaatuisen prosessin puhtaan vedyn tuottamiseksi. Prosessissa metaani hajotetaan vedyksi ja kiinteäksi hiileksi. Hiilidioksidivapaa prosessi on sekä energiatehokas että ympäristöystävällinen.  

Addovation Oy toimi Hycamiten kumppanina Oraclen NetSuite -järjestelmän käyttöönotossa. NetSuite on nyt ollut ensimmäisen puoli vuotta käytössä vain muutaman kuukauden kestäneen implementaatiovaiheen jälkeen. Addovationin NetSuite-konsultit Jussi Penttinen ja Mikael Mäkitalo vierailivat alkukesästä Kokkolassa tutustumassa Hycamiten henkilöstöön ja ainutlaatuiseen vetyteknologiaan.  

Hycamiten innovatiivinen TCD-teknologia puhtaan vedyntuotannon edelläkävijänä  

Hycamite TCD Technologies Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Laura Rahikka yksinkertaistaa prosessin kuulijoille: ”Olemme kehittäneet menetelmän, jossa lämmön ja katalyytin avulla metaani hajotetaan vedyksi ja kiinteäksi hiileksi. Raaka-aineena hyödynnämme esimerkiksi LNG:tä, biokaasua, e-metaania tai teollisuuden metaanipitoisia sivuvirtoja, joita syntyy teollisuuden prosesseista”.  

Hycamite erottuu kilpailijoistaan etenkin katalyytti- ja hiiliosaamisellaan. Katalyytilla madalletaan reaktiolämpötilaa, joka vaikuttaa positiivisesti prosessin energiatehokkuuteen ja hiilituotteen laatuun. ”Hycamiten energiatarve on vain 13 prosenttia esimerkiksi elektrolyysiprosessilla tuotettuun vetyyn verrattuna”, toteaa hiililiiketoiminnan johtaja ja perustaja Niina Grönqvist. ”Prosessimme hiilijalanjäljestä on teetetty paljon laskelmia. Vaikka käyttäisimme maakaasua syötteenä, on prosessimme hiilijalanjälki saksalaisen FfE-tutkimuslaitoksen tekemän selvityksen mukaan vain 0,59 kg/CO2 per tuotettu vetykilo. Toisaalta, jos käytämme hiilidioksidineutraalia biokaasua, tulee vedystämme hiilineutraalia", tarkentaa Rahikka. 

Kansainvälinen kasvu ja päästöjen vähentäminen Hycamiten avulla  

Hycamiten tuottaman puhtaan vedyn avulla voidaan alentaa merkittävästi teollisuuden päästöjä. Jos esimerkiksi maakaasu korvataan vedyllä, syntyy päästöinä vesihöyryä. Toisena käytännön esimerkkinä puhtaammasta kiertotaloudesta Niina Grönqvist nostaa esiin ajoneuvojen akkuteollisuuden, jossa raaka-aineena voidaan käyttää Hycamiten hiilinegatiivista hiilituotetta.
 

”Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on globaalisti yhteinen päämäärä koko arvoketjun osalta. Asiakkaat ovat nykyään hyvin tietoisia päästöistä, joten teollisuudenkin huomioitava vaatimukset omassa liiketoiminnassaan. Raaka-aineen hinta saattaa joillekin asiakkaille olla jopa toissijainen seikka, kunhan se on ympäristöystävällisesti tuotettua”, kommentoi vetyliiketoiminnan johtaja Natascha Skog. 

Vasemmalta: Niina Grönqvistin, Laura Rahikka ja Matti Malkamäki.

Innovaatiot Hycamiteilla

Innovaatiot Hycamiteilla

Addovationin rooli Hycamiten kumppanina  

Hycamite pyrkii kansainvälistymään helposti skaalautuvan innovaationsa avulla. Pääkohdemarkkinoina lähitulevaisuudessa ovat Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Japani, johon NetSuite tarjoaa kansainvälisenä talousjärjestelmänä kattavat lokalisoinnit.
 

”Uuden talousjärjestelmän edellytyksenä oli skaalautuvuus ja paikallisten vaatimusten tuki. NetSuite vakuutti meidät myös selkeällä käyttöliittymällään ja hallittavuudellaan. Pystymme itse aidosti vaikuttamaan järjestelmän ominaisuuksiin ja muuttamaan toiminnallisuuksia tarvittaessa. NetSuiten Stairway-ajattelumalli, jossa ominaisuuksia voidaan käyttöönottaa yrityksen kasvun rinnalla, on etenkin startup-yritykselle kustannustehokas”, kommentoi Hycamiten talousjohtaja Susanna Rönnqvist järjestelmävalintaa. 

Addovationilla on laaja kokemus Netsuiten onnistuneesta käyttöönotosta erikokoisille yrityksille. Jos olet kiinnostunut selvittämään, miten voimme helpottaa yrityksesi laajentamista, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Lue lisää

Miten valmistautua NetSuiten käyttöönottoprojektiin?

Ennen toteutusprojektin alkua kannattaa suunnitella ja valmistella huolellisesti sisäisesti.

Lue lisää

Miksi valita NetSuite?

Selvitä, miksi yli 29 000 asiakasta käyttää NetSuitea!

Lue lisää

Addovation NetSuite Alliance Partner Enablement Meet-upissa

NetSuite-tiimimme osallistui hiljattain NetSuite Alliance Partner Enablement Meet-upiin Tukholmassa.

Lue lisää