Hendene holder testglasset

Netsuite og Addovation: drivkraften bak Hycamites innovasjonsvekst

Hycamite skalerer sin innovasjon med Addovation og Netsuite. Les kundehistorien her.

Finn ut mer om Hycamite

Hycamite TCD Technologies ble etablert i 2020 i Kokkola i Finland under ledelse av Matti Malkamäki, Laura Rahikka og Niina Grönqvist. TCD Technologies, som holder til i industriområdet i Karleby, har utviklet en unik prosess for produksjon av rent hydrogen. I prosessen omdannes metan til hydrogen og fast karbon. Denne CO2-frie prosessen er både energieffektiv og miljøvennlig. 

Addovation Oy inngikk et samarbeid med Hycamite for å implementere Oracle-systemet. NetSuite systemet. Etter noen måneders implementering har NetSuite vært i bruk det siste halvåret. Addovations NetSuite konsulenter, Jussi Penttinen og Mikael Mäkitalo, besøkte Kokkola på forsommeren for å bli kjent med Hycamites medarbeidere og deres unike hydrogenteknologi. 

Internasjonal vekst og utslippsreduksjon med Hycamite 

Laura Rahikka, administrerende direktør og grunnlegger av Hycamite TCD Technologies Oy, forenkler prosessen for tilhørerne: "Vi har utviklet en prosess der metan ved hjelp av varme og en katalysator omdannes til rent hydrogen og fast karbon. Vi bruker råvarer som LNG, biogass, e-metan eller metanrike biprodukter fra industrielle prosesser." 

Hycamite skiller seg ut fra konkurrentene, særlig når det gjelder katalysator- og karbonkompetanse. Katalysatoren senker reaksjonstemperaturen, noe som har en positiv innvirkning på energieffektiviteten i prosessen og kvaliteten på karbonproduktet. "Hycamites energibehov er bare 13 prosent sammenlignet med hydrogen produsert ved elektrolyse", sier Niina Grönqvist, VP Carbon Products og grunnlegger av selskapet. "Vi har gjort omfattende beregninger av karbonavtrykket til prosessen vår. Selv når vi bruker naturgass som råstoff, er prosessens karbonavtrykk bare 0,59 kg CO2 per kilo produsert hydrogen, ifølge en studie fra det tyske forskningsinstituttet FfE. Hvis vi derimot bruker karbonnøytral biogass, blir hydrogenet vårt karbonnegativt", forklarer Rahikka. 

Virksomhetens skalerbarhet med NetSuite 

Det rene hydrogenet som produseres av Hycamite kan redusere industriutslippene betydelig. Hvis man for eksempel erstatter naturgass med hydrogen, reduseres utslippene av vanndamp. Et annet praktisk eksempel på en renere sirkulær økonomi som Niina Grönqvist trekker frem, er batteribransjen for kjøretøy, der Hycamites karbonnegative karbonprodukt kan brukes som råstoff. 

"Å redusere karbondioksidutslippene er et felles globalt mål for hele verdikjeden. Kundene er nå svært bevisste på utslippene, så industrien må ta hensyn til disse kravene i sin forretningsvirksomhet. Prisen på råvarer er underordnet så lenge de er miljøvennlige", sier Natascha Skog, VP Hydrogen. 

Fra venstre: Niina Grönqvistin, Laura Rahikka og Matti Malkamäki.

Innovasjon hos Hycamite

Innovasjon hos Hycamite

Addovations rolle som samarbeidspartner for Hycamite 

Hycamite har som mål å internasjonalisere sin lett skalerbare innovasjon. I nær fremtid vil de primære målmarkedene være Nord-Amerika, Europa og Japan, der NetSuite tilbyr omfattende lokalisering som et internasjonalt finanssystem. 

"Det nye økonomisystemet krevde skalerbarhet og support for lokale behov. NetSuite imponerte oss med sitt oversiktlige brukergrensesnitt og håndterbarhet. Vi kan virkelig påvirke systemets funksjoner og gjøre endringer etter behov. NetSuiteStairway-tilnærmingen, der funksjoner kan introduseres i takt med at selskapet vokser, er spesielt kostnadseffektivt for et nystartet selskap", kommenterer Susanna Rönnqvist, CFO. 

Addovation har lang erfaring med å implementere Netsuite for virksomheter av ulik størrelse. Hvis du er interessert i å finne ut hvordan vi kan legge til rette for utvidelse av virksomheten din, er du velkommen til å ta kontakt med oss!

Lær mer

Hvordan forbereder du deg til en NetSuite ERP-implementeringsprosjekt?

Før oppstart av implementeringsprosjektet er det verdt å nøye planlegge og forberede internt.

Les mer

Hvorfor velge NetSuite ?

Finn ut hvorfor mer enn 29 000 kunder bruker NetSuite !

Les mer

Addovation på NetSuite Alliance Partner Enablement Meet-up (på engelsk)

Vårt NetSuite -team deltok nylig på NetSuite Alliance Partner Enablement Meet-up i Stockholm.

Les mer