Handhållet testglas

Netsuite och Addovation: driver Hycamites innovationstillväxt

Hycamite skalar upp sin innovation med Addovation och Netsuite. Läs kundberättelsen här.

Lär dig mer om Hycamite

Hycamite TCD Technologies grundades 2020 i Kokkola, Finland, under ledning av Matti Malkamäki, Laura Rahikka och Niina Grönqvist. Detta TCD-teknikföretag ligger i Karleby industriområde och har utvecklat en unik process för framställning av ren vätgas. I processen omvandlas metan till vätgas och fast kol. Denna CO2-fria process är både energieffektiv och miljövänlig. 

Addovation Oy samarbetade med Hycamite för att implementera Oracle NetSuite systemet. Efter några månaders implementering har NetSuite varit i bruk under de senaste sex månaderna. Addovations NetSuite konsulter, Jussi Penttinen och Mikael Mäkitalo, besökte Kokkola i början av sommaren för att bekanta sig med Hycamites personal och deras unika vätgasteknik. 

Internationell tillväxt och utsläppsminskningar med Hycamite 

Laura Rahikka, VD och grundare av Hycamite TCD Technologies Oy, förenklar processen för åhörarna: "Vi har utvecklat en process där metan, med hjälp av värme och en katalysator, omvandlas till ren vätgas och fast kol. Vi använder råmaterial som LNG, biogas, e-metan eller metanrika biprodukter från industriella processer." 

Hycamite skiljer sig från sina konkurrenter, särskilt när det gäller katalysator- och kolkompetens. Katalysatorn sänker reaktionstemperaturen, vilket har en positiv inverkan på processens energieffektivitet och kolproduktens kvalitet. "Hycamites energibehov är bara 13 procent jämfört med vätgas som produceras genom elektrolys", säger Niina Grönqvist, VP Carbon Products och grundare. "Vi har gjort omfattande beräkningar av koldioxidavtrycket från vår process. Även när vi använder naturgas som råvara är vår process koldioxidavtryck endast 0,59 kg/CO2 per kilogram producerad vätgas, enligt en studie från det tyska forskningsinstitutet FfE. Om vi å andra sidan använder koldioxidneutral biogas blir vårt väte koldioxidnegativt", förklarar Rahikka. 

Skalbarhet i verksamheten med NetSuite 

Den rena vätgas som produceras av Hycamite kan avsevärt minska industriutsläppen. Att ersätta naturgas med vätgas resulterar till exempel i utsläpp av vattenånga. Ett annat praktiskt exempel på en renare cirkulär ekonomi som Niina Grönqvist lyfte fram är batteriindustrin för fordon, där Hycamites kolnegativa kolprodukt kan användas som råmaterial. 

"Att minska koldioxidutsläppen är ett gemensamt globalt mål för hela värdekedjan. Kunderna är nu mycket medvetna om utsläpp, så industrierna måste ta hänsyn till dessa krav i sin affärsverksamhet. Priset på råvaror är sekundärt så länge de är miljövänliga", kommenterar Natascha Skog, VP Hydrogen. 

Från vänster: Niina Grönqvistin, Laura Rahikka och Matti Malkamäki

Innovation på Hycamite

Innovation på Hycamite

Addovations roll som partner till Hycamite 

Hycamite har som mål att internationalisera sin lätt skalbara innovation. Inom en snar framtid kommer de primära målmarknaderna att vara Nordamerika, Europa och Japan, för vilka NetSuite erbjuder omfattande lokalisering som ett internationellt finansiellt system. 

"Det nya ekonomisystemet krävde skalbarhet och support för lokala krav. NetSuite imponerade på oss med sitt tydliga användargränssnitt och hanterbarhet. Vi kan verkligen påverka systemets funktioner och göra ändringar efter behov. NetSuite"Stairway-metoden, där funktioner kan införas i takt med att företaget växer, är särskilt kostnadseffektiv för ett nystartat företag", säger Susanna Rönnqvist, CFO. 

Addovation har lång erfarenhet av att framgångsrikt implementera Netsuite för företag av varierande storlek. Om du är intresserad av att ta reda på hur vi kan underlätta expansionen av ditt företag, tveka inte att kontakta oss!

Lär dig mer

Hur förbereder du dig för ett NetSuite ERP-implementeringsprojekt?

Innan genomförandeprojektet inleds är det värt att noggrant planera och förbereda sig internt.

Läs mer

Varför välja NetSuite?

Ta reda på varför mer än 29 000 kunder använder NetSuite!

Läs mer

Addovation på NetSuite Alliance Partner Enablement Meet-up

Vårt team på NetSuite deltog nyligen i NetSuite Alliance Partner Enablement Meet-up i Stockholm.

Läs mer