Addovationin tietosuojatiedot

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 14.03.2024
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Addovation kerää ja käsittelee henkilötietoja liiketoiminnassamme rekisterinpitäjänä. Lisäksi siinä kuvataan, miksi käsittelemme henkilötietoja, henkilötietoryhmät ja mitä oikeuksia sinulla on.

Keitä me olemme?
Addovation on pohjoismainen IT-yritys. Olemme sitoutuneet tarjoamaan kestäviä liiketoimintaratkaisuja ja innovaatioita, jotka auttavat yrityksiä kasvamaan. Olemme sitoutuneet tuottamaan pitkän aikavälin arvoa ja olemme aidosti sitoutuneet asiakkaisiimme ja heidän liiketoimintaansa.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Drammenissa Norjassa, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ruotsissa, Suomessa ja Sri Lankassa. Pääkonttorin rekisteröity osoite on Engene 22, 3015 Drammen, Norja.

Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikkien Addovation-konserniin kuuluvien yritysten henkilötietojen käsittelyn, ja niitä koskevat samat käytännöt ja velvoitteet. 

Jos sinulla on lisäkysymyksiä Addovationin henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä Addovationiin osoitteessa dataprotection@addovation.com tai:

Addovation AS, reg. No. 992564113
Engene 22, 3015 Drammen, Norja.

Addovation Sweden AB, reg. N:o 559055-2591:
Vaggerydsgatan 1, 4 TR, 553 30 Jönköping, Ruotsi.

Addovation Finland
Iirislahdentie 16A, 02230 Espoo Finland

Addovation (Pvt) Ltd
Addovation (Pvt) Ltd, Level 5, 370, Highlevel Road, Pannipitiya, Sri Lanka.

Miten Addovation varmistaa hyvän yksityisyyden suojan?
Addovationissa keskitymme henkilötietojesi suojaamiseen ja pyrimme aina korkeaan tietosuojaan. Tämä pätee riippumatta siitä, käsittelemmekö henkilötietoja omasta puolestamme (Addovation on rekisterinpitäjä) vai muiden, kuten asiakkaidemme, puolesta (Addovation on tietojen käsittelijä). Tämä tarkoittaa, että me rekisterinpitäjänä:

 • Varmistaa, että henkilötietoja käsitellään vain laillisiin tarkoituksiin ja että ne poistetaan, kun tarkoitusta ei enää ole ja kun tietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeen.
 • Varmista, että meillä on oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle.
 • Kun otat meihin yhteyttä, saat tietoa siitä, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsitellään, sekä tietoa oikeuksistasi.
 • Varmista, että henkilötietojasi suojataan asianmukaisesti riippumatta siitä, missä päin maailmaa niitä käsitellään.
 • Kun siirrämme henkilötietoja muille, varmistamme, että meillä on vakiintunut sopimussuhde niiden osapuolten kanssa, joiden kanssa jaamme henkilötietojasi.
 • Työntekijämme ovat hyvin perillä henkilötietojen käsittelyä koskevasta lainsäädännöstä ja henkilötietojesi luottamuksellisuuden tärkeydestä.
 • Addovation toteuttaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien estämiseksi ja rajoittamiseksi, kuten luvattoman pääsyn, väärinkäytön, muuttamisen ja tuhoamisen estämiseksi. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain valtuutetut henkilöt, joilla on salassapitovelvollisuus.

Milloin keräämme henkilötietojasi?

 • Kun olet yhteydessä meihin kirjeitse, puhelimitse, sosiaalisessa mediassa tai verkkosivustojemme kautta.
 • Tilanteissa, joissa käytät ratkaisujamme.
 • Kun teet sopimuksia, olipa kyse sitten työntekijöistä, asiakkaista, kumppaneista tai toimittajista.
 • Kun keräämme henkilötietoja muista laillisista lähteistä, Addovationin markkinointikumppaneilta, julkisista lähteistä tai sosiaalisista verkostoista. Käsittelemme näitä henkilötietoja vain, jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi jakamiseen muiden kanssa.
 • Voimme kerätä henkilötietoja oikeutetun etumme vuoksi, kunhan etumme ei syrjäytä yksityisyyden suojaa koskevia etujasi. Ennen kuin keräämme tietoja, varmistamme, että arvioimme, onko oikeutettu etu tärkeämpi kuin perusoikeutesi ja -vapauksiesi.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?
Addovation käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Käsittelyn tarkoitusKeräämämme henkilötiedotKäsittelyn perusta
Sopimussuhteiden hallinnointi, mukaan lukien: Suorita sopimusvelvoitteet, kuten tilausvahvistus, lisenssitiedot, laskut, muistutukset ja vastaavat. Ilmoittaa sinulle palveluissamme mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä (järjestelmäviestit). Lähettää sinulle tietoja meiltä ostamistasi tuotteista ja palveluista. Lähettää sinulle tietoa webinaareista tai muista kursseista. Tarjota sinulle Addovationin esikatselutuotteisiin liittyviä käyttöoikeuksia ja palveluja. Tarjoamme pääsyn Customer Care -portaaliin.Otamme sinuun yhteyttä tehdaksemme kyselytutkimuksia mielipiteistäsi tuotteistamme ja palveluistamme. Lisäksi tietoja käytetään, jotta yritys voi tarjota sinulle räätälöityjä erikoistarjouksia asiakkaana. Tietoturvauhkien havaitsemiseen, ehkäisemiseen tai lieventämiseen sekä ylläpitoon ja vianmääritykseen.Keräämämme henkilötiedot ovat yleensä yhteystietoja, kuten nimi, osoite, titteli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa saatamme myös kerätä palautetta, kommentteja ja kysymyksiä, joita olemme saaneet sinulta palveluun liittyvän viestinnän ja toiminnan yhteydessä, kuten tapaamisissa, puheluissa, asiakirjoissa ja sähköposteissa. Käsittelemme henkilötietoja sopimuksen täyttämiseksi, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan b alakohta. Käsittelymme voi perustua myös lakisääteiseen velvoitteeseen, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan c alakohta. Tyypillisesti kyse on kirjanpitolain säännösten noudattamisesta. Käsittelymme voi perustua myös oikeutettuun etuun, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan f alakohta. Tällöin olemme arvioineet, ovatko oikeutetut etumme ristiriidassa rekisteröidyn etujen tai perusoikeuksien ja -vapauksien kanssa.  
Markkinointi, mukaan lukien: Suoramyynti. Tarjota sinulle sisältöä ja yksityiskohtia webinaarissa tai tapahtumassa, johon osallistuit. Lähettää sinulle pyytämääsi markkinointiviestintää. Näihin voi sisältyä tietoa tuotteistamme ja palveluistamme, tapahtumista, aktiviteeteista ja yhteistyökumppaniemme tuotteiden ja palveluiden myynninedistämistoimista. Nämä viestit ovat tilauspohjaisia ja edellyttävät suostumustasi. Markkinointimateriaalia voidaan lähettää sinulle asiakkaana joko nimenomaisen suostumuksen perusteella tai yrityksen tekemän etujen tasapainottamisen tuloksena.Keräämämme henkilötiedot ovat yleensä yhteystietoja, kuten nimi, osoite, titteli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.Käsittelymme perustuu yleensä oikeutettuun etuun, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan f alakohta. Tällaisissa tapauksissa olemme arvioineet, ovatko oikeutetut etumme ristiriidassa rekisteröidyn etujen tai perusoikeuksien ja -vapauksien kanssa. Käsittelymme voi perustua myös antamaasi suostumukseen, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan a alakohta, Kaikki suostumukseen perustuva käsittely voidaan lopettaa, jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa. Tämä voidaan tehdä milloin tahansa ja ilman selityksiä ottamalla yhteyttä osoitteeseen dataprotection@addovation.com.
Asiakaspalvelu, mukaan lukien; vastaaminen "Ota yhteyttä" -lomakkeeseen tai muuhun verkkolomakkeeseen, jonka olet täyttänyt jollakin Addovationin verkkosivustolla. Seuraa saapuvia pyyntöjä (asiakas-, tuki-, sähköposti-, chat- tai puhelinpyyntöjä).Keräämämme henkilötiedot ovat yleensä yhteystietoja, kuten nimi, osoite, titteli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voimme myös kerätä sinulta saamiasi palautteita, kommentteja ja kysymyksiä palveluun liittyvän viestinnän ja toiminnan yhteydessä, kuten tapaamisissa, puheluissa, asiakirjoissa ja sähköposteissa.Käsittelymme perustuu yleensä oikeutettuun etuun, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan f alakohta. Tällaisissa tapauksissa olemme arvioineet, ovatko oikeutetut etumme ristiriidassa rekisteröidyn etujen tai perusoikeuksien ja -vapauksien kanssa. Käsittelymme voi perustua myös antamaasi suostumukseen, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan a alakohta, Käsittely voi perustua myös sopimuksen täyttämiseen tai toimenpiteiden toteuttamiseen ennen sopimuksen tekemistä, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan b alakohta.
Hakijat, mukaan lukien: Addovation käsittelee henkilötietoja rekrytointiprosessien ja työhakemusten käsittelyn yhteydessä. Haastattelujen suorittaminen, mukaan lukien referensseihin soittaminen. Rekrytoinnin yhteydessä poistamme meille toimitetut henkilötiedot heti rekrytointiprosessin päätyttyä, ellei toisin sovita kanssasi.Henkilötiedot, jotka annat hakuprosessin aikana, esimerkiksi yhteystiedot, ansioluettelo, todistus, tutkintotodistus ja hakemus. Voimme myös kerätä tietoja suosituksista.Käsittelemme henkilötietoja toimenpiteiden toteuttamiseksi ennen sopimuksen tekemistä, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan b alakohta. Jos teemme omia tutkimuksia tämän lisäksi, esimerkiksi otamme yhteyttä todistuksen myöntäneeseen henkilöön, perusteemme tällaisten tutkimusten käsittelylle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan f) kohdan oikeutettu etu.
KumppanitKeräämämme henkilötiedot ovat yleensä yhteystietoja, kuten nimi, osoite, titteli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.Käsittelemme henkilötietoja sopimuksen täyttämiseksi, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan b alakohta.
MyyjätKeräämämme henkilötiedot ovat yleensä yhteystietoja, kuten nimi, osoite, titteli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.Käsittelemme henkilötietoja sopimuksen täyttämiseksi, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan b alakohta. Käsittelymme voi perustua myös lakisääteiseen velvoitteeseen, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan c alakohta. Tyypillisesti kyse on kirjanpitolain säännösten noudattamisesta.
Addovation ei kerää tai käsittele arkaluonteisiksi luokiteltuja henkilötietoja.

Evästeiden käyttö
Addovation käyttää evästeitä tietojen keräämiseen, kun navigoit yhtiön verkkosivustoilla. Lisätietoja evästeistä saat osoitteesta: https://www.addovation.com/cookie-policy/

Siirto muille
Addovation käyttää henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, yleensä kumppaneita, jotka tarjoavat tukea, IT-palveluja tai verkkosivuston isännöintiä. Tapauksissa, joissa Addovation jakaa henkilötietoja alihankkijoiden kanssa, on olemassa yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukainen tietojenkäsittelysopimus, jonka tarkoituksena on suojella oikeuksiasi yksityisyyteen.

Henkilötietoja saatetaan myös toimittaa viranomaisille lainsäädännön mukaisesti.

Jos haluat lisätietoja alihankkijoistamme, ota meihin yhteyttä.

Siirto kolmanteen maahan
Yritys siirtää henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan tai yritykseen vain, jos siirtoperuste on tietosuojalainsäädännön mukainen ja tyydyttävä.

Säilytys ja poistaminen
Addovation säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi.

Addovation poistaa henkilötiedot, kun käsittelylle ei ole enää tarkoitusta eikä henkilötietojen säilyttäminen ole enää tarpeen.

Oikeutesi rekisteröitynä
Kun Addovation kerää ja käsittelee henkilötietojasi, sinulla on tiettyjä oikeuksia. Sinulla on oikeus:

Saatavuus, mukaan lukien oikeus saada tietoa:

 • Miksi käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja.
 • Mitä henkilötietoja käsittelemme.
 • Pyydä kopio henkilötiedoista, joita Addovation käsittelee sinusta.
 • Kenen kanssa jaamme henkilötietojasi.
 • Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi.
 • Mistä Addovation on saanut henkilötiedot.

Jos otat yhteyttä Addovationiin sähköisesti, saat vastauksen sähköisesti. Addovation pyrkii antamaan vastauksen kohtuullisessa ajassa ja viimeistään 30 päivän kuluessa.

Voit pyytää Addovationia korjaamaan sinusta tallennetut virheelliset henkilötiedot.

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Jos käsittelemme henkilötietojasi ilman oikeusperustaa tai suostumusta, voit pyytää, että poistamme henkilötietosi.

Jos käsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Voit myös pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan tietyissä olosuhteissa, kuten sinä aikana, jolloin tietojen oikeellisuus tarkistetaan.

Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen tai sopimuksen perusteella, voit pyytää meitä siirtämään henkilötiedot sinulle tai toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä kutsutaan oikeudeksi siirtää tiedot.

Jos olet eri mieltä henkilötietojen käsittelystä, voit tehdä valituksen Norjan tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja valitusmenettelyistä on Norjan tietosuojaviranomaisen verkkosivustolla: 

Norja: Norjan tietosuojaviranomainen - yksityisyys ja tietoturva | Norjan tietosuojaviranomainen

Ruotsi: Rehellisyyden suojaamisesta vastaava viranomainen | IMY

Suomi: Tietosuojavaltuutetun toimisto

Muuta
Addovationin verkkosivustot voivat sisältää erilaisia blogeja, foorumeita, wikejä ja muita sosiaalisen median sovelluksia tai palveluja, joiden avulla voit jakaa sisältöä muiden käyttäjien kanssa (yhteisesti "sosiaalisen median sovellukset"). Muut saman sosiaalisen median sovelluksen käyttäjät voivat lukea, hakea ja käyttää kaikkia henkilökohtaisia tai muita tietoja, joita annat sosiaalisen median sovelluksen kautta, mihin meillä on vain vähän tai ei lainkaan vaikutusvaltaa. Addovation ei ole vastuussa siitä, että muut käyttäjät käyttävät tai väärinkäyttävät tietoja, jotka olet antanut sosiaalisen median sovelluksen kautta. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme, että luet käytetyn sosiaalisen median sivuston tietosuojakäytännöt.

Tätä tietosuojakäytäntöä ei sovelleta kolmansien osapuolten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Kolmansilla osapuolilla, joiden kanssa teemme yhteistyötä, on omat tietosuojakäytäntönsä.

***

Addovation, 2024-03-01 Per Inge Sævareid, operatiivinen johtaja, Addovation Group