Hycamite TCD Technologies Oy valde NetSuite - ett framgångsrikt implementeringsprojekt lett av Addovation

Hycamite, ett företag från Kokkola i Finland, började använda NetSuite i början av 2023. De siktar på internationell tillväxt tack vare en unik innovation som producerar vätgas från metan.

Om Hycamite

NetSuite var ett enkelt val för Hycamite som ERP-system, eftersom skalbarhet var ett av urvalskriterierna. Implementeringsprojektet inleddes i höstas och avslutades i början av januari 2023.

Hycamites mål är att expandera snabbt under de närmaste åren.

"Hycamite grundades 2020, så vi är ett relativt nytt företag. Hycamite minskar industrins koldioxidutsläpp genom att producera ren vätgas och fast kol från metangas. Hycamites mål är att expandera snabbt under de närmaste åren. Vi behövde ett ekonomisystem för att support våra tillväxtmål, och Addovation valdes som implementeringspartner i våras. Addovation, NetSuite's allianspartner, var ett naturligt val som ett växande vårt nordiska företag. Det har varit enkelt att arbeta med Addovation och de har aktivt erbjudit sin hjälp med att utveckla våra affärsprocesser med hjälp av NetSuite", kommenterar Hycamites ekonomichef Susanna Rönnqvist.

En snabb väg till en skalbar affärslösning

Hycamites NetSuite -projekt baserades på Addovations nya snabba implementeringsmetodik för tillväxtföretag. Med denna metod kan NetSuite genomföras på bara några månader, enligt ledande praxis. Hycamite gick i drift med NetSuite enligt tidtabellen med hjälp av Addovations projektteam på kontoret i Helsingfors.

"Det har varit inspirerande att arbeta med en kund som Hycamite, som leder utvecklingen av banbrytande gröna tekniklösningar. Jag är stolt över det arbete som vårt team på Addovation utförde för att förverkliga det här projektet på så kort tid, och jag är spänd på att se vad framtiden har att erbjuda Hycamite", kommenterar Jussi Penttinen, konsult på NetSuite .

"Som molnbaserad tjänst är NetSuite ett utmärkt val för Hycamite. Det var trevligt att arbeta med Hycamite och kommunikationen fungerade bra under projektet. I nära samarbete har vi utvecklat CRM-processer från lead till fakturering och rapportering som fungerar för Hycamite", kommenterar Mikael Mäkitalo, konsult på NetSuite .

Man sitter vid skrivbordet och tänker på ERP

En erfaren partner för framtida tillväxt

"Vi ser fram emot Hycamites expansion och att stödja dem i processen. Vi har genomfört flera implementeringsprojekt för våra kunder i Europa och Nordamerika, och den erfarenheten kommer att vara till stor nytta för Hycamite", säger Jan-Erik Syverød NetSuite Practice Lead och Business Unit Manager.

Kontakta oss

Lär dig mer

Hur förbereder du dig för ett NetSuite ERP-implementeringsprojekt?

Innan genomförandeprojektet inleds är det värt att noggrant planera och förbereda sig internt.

Läs mer

Varför välja NetSuite?

Ta reda på varför mer än 29 000 kunder använder NetSuite!

Läs mer
IFS Cloud är en enda produkt som levererar klassledande lösningar inom Service Management, Enterprise Resource Planning och Enterprise Asset Management.

Nordic Choice Hotels väljer NetSuite

Addovation samarbetar med Ratio Management AS, CGI, Teamfield och Cooper Software för att implementera och distribuera NetSuite på Nordic Choice Hotels.

Läs mer