Framgångsrik Go live med IFS Cloud hos den finska kunden Prevex

Prevex, en ledande leverantör av vattenfällor från Finland, gick live med IFS Cloud™ i november. Addovation valdes som den föredragna långsiktiga ERP-partneren och ansvarade för uppgraderingen.

Större kontroll med vintergröna lösningar

En av de stora fördelarna med IFS Cloud är att uppgraderingar sker automatiskt två gånger om året. Med Evergreen kan Prevex alltid använda den senaste programvaruversionen utan att det uppstår störningar i samband med fullskaliga uppgraderingar. Det ger dem större synlighet, förutsägbarhet, kontroll och flexibilitet när de planerar sin affärsutveckling och inför nya funktioner från IFS. "Vi är verkligen glada över denna go live", säger Niclas Öster, CIO på Prevex. "Med IFS Cloud har vi nu en solid ERP-lösning som stöder våra affärsprocesser och framtida tillväxt. Med förmågan till evergreen behöver vi inte hantera de störningar som tidskrävande uppgraderingar innebär! Samtidigt gör det att vi kan ta till oss ny teknik och funktionalitet utan dröjsmål."

En kompetent ERP-partner sparar tid

Prevex valde Addovation på grund av deras kompetens. Addovation ansvarade inte bara för uppgraderingen, utan levererar även hosting och managed services till producenten av vattenfällor.

"Vi behöver inte ägna mycket tid åt att tänka på att hantera ERP-plattformen. Med Addovation som vår långsiktiga ERP-partner förlitar vi oss på deras hjälp för att administrera och övervaka applikationen. Vi fokuserar nu på våra affärsprocesser och hur vi kan hålla oss i topp i konkurrensen" , fortsätter Niclas Öster.

Moderna molnintegrationer med Boomi

Boomi erbjuder en integrationsplattform som tjänst (iPaas) som är utformad och utvecklad för applikations- och dataintegration i en enda, skalbar, molnbaserad lösning. Plattformen är baserad på en enda instans med arkitektur med flera hyresgäster. Den har en distribuerad och skalbar arkitektur och stöder både moln- och hybridintegrationslösningar. Med Boomi har tiden till marknaden för att bygga integrationslösningar förkortats avsevärt. Prevex har nu en integrationsplattform som kommer att vara en viktig hörnsten för deras framgångsrika affärer.

Ett långsiktigt perspektiv

Ett långsiktigt perspektiv är viktigt när man arbetar med ERP. Du behöver en strategi och en tydlig vision av lösningen. Nästa steg för Prevex är att implementera HCM- och kvalitetssäkringsmodulen.

"Det har varit fantastiskt att arbeta med detta uppgraderingsprojekt för Prevex", säger Jonas Axelsson Blad, projektledare på Addovation. "Detta var vår första kund på den finska marknaden och vår första IFS Cloud -uppgradering, så det är väldigt givande att se hur mycket värde lösningarna genererar. Vi ser fram emot att fortsätta vår relation med Prevex och påbörja fas två av projektet."

Kontakta oss om du vill veta mer om följande IFS Cloud våra uppgraderingstjänster.

Kontakta oss

Jens-Magnus Andersson är försäljningschef i Sverige

Jens-Magnus Andersson

Sales Director, Sverige

jens-magnus.andersson@addovation.com

Anders Kjersem

Sales Manager, Norge

anders.kjersem@addovation.com

Arnold Eriksson

Försäljningschef IFS, nyförsäljning, Sverige

arnold.eriksson@addovation.com