Visselblåsning

Genom Addovations visselblåsarkanal kan du rapportera allvarliga misstankar om lagöverträdelser, oegentligheter eller missförhållanden av allmänt intresse.

Vår kanal för visselblåsare

God affärsetik och transparens, objektivitet och likabehandling av leverantörer är centralt för Addovation. För att vi framgångsrikt ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa möjliga sätt ställs höga krav på att vi alltid agerar ansvarsfullt.

Addovation har nolltolerans mot korruption, oegentligheter, lagöverträdelser, diskriminering och trakasserier. Därför kan du rapportera konkreta misstankar om korruption, lagöverträdelser, oegentligheter eller andra missförhållanden via vår visselblåsarkanal. Rapporteringen ska gälla information som du har fått kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang och avse händelser av allmänt intresse.

Vår policy för visselblåsare