Data & Insikt

Genom att utnyttja kraften i masterdata och BI kan företag förbättra sin verksamhet, få dataanalys, minska kostnaderna och driva på intäktstillväxten.

Addovation kan hjälpa dig att fatta välgrundade affärsbeslut

Data spelar en viktig roll i moderna affärsstrategier, där företag samlar på sig enorma mängder information, allt från kundpreferenser till finansiella uppgifter. Datainsamlingen utgör dock bara den inledande fasen. För att frigöra dess fulla potential måste företagen omvandla dessa data till handlingsbara insikter som driver ett välgrundat beslutsfattande.

Kontakta oss!

Affärsinformation - Power BI

På Addovation är vi specialiserade på att använda Microsoft Power BI för att hjälpa företag av alla storlekar att fatta välgrundade beslut baserade på datadrivna insikter. Power BI är en interaktiv programvara för datavisualisering som kan omvandla dina data till visuellt fantastiska och interaktiva insikter, oavsett var de är lagrade. Vår expertis inom BI kompletteras av vårt fokus på att integrera den med IFS för att leverera ännu större värde till våra kunder.

Kontakta våra BI-experter

Stamdata

Stamdata är grunden för alla datadrivna strategier. Addovation kan hjälpa företag att skapa och underhålla ett centraliserat huvuddataregister som fungerar som en enda sanningskälla för all data.

Med korrekta och tillförlitliga masterdata kan företag förbättra beslutsfattandet, minska antalet fel och säkerställa att reglerna följs.

Ta kontakt!

Tveka inte att kontakta oss!

Gustaf Meland som är Business Area Manager Integrationer vid addovation

Gustaf Meland

Business Area Manager, Integrationer

Gustaf.Meland@addovation.com
Jens-Magnus Andersson är försäljningschef i Sverige

Jens-Magnus Andersson

Sales Director, Sverige

jens-magnus.andersson@addovation.com

Andra områden som kan intressera dig!

Lär dig mer

Digital teknik inom tillverkning

Den hastighet med vilken digital teknik utvecklas och hur den kan störa hela marknader är verkligen häpnadsväckande.

Läs mer

AI-driven optimering kan ge konkreta fördelar för alla delar av verksamheten!

Tillgångsägare och underhållsansvariga kan minimera stilleståndstiden och förlänga livslängden på sina tillgångar.

Läs mer

DocGen: Spara tid, öka datakvaliteten!  

Mall DocGens mallsystem gör det möjligt för användare att skapa dynamiska dokumentlayouter, inklusive

Läs mer