Tibber

Tibber valgte Addovation som deres NetSuite implementeringspartner.

Om Tibber

Tibber valgte Addovation som sin NetSuite implementeringspartner. Den implementerte løsningen støtter Tibbers pågående vekstreise og dekker økonomistyring, forvaltning av anleggsmidler, konserninterne transaksjoner, design to build, procurement to pay og order to cash, og sanntidsintegrasjoner til mange omkringliggende systemer og banker. 

Addovation har vært en god partner gjennom hele prosjektet. De har implementert innovative løsninger for våre forretningsprosesser som vil spare oss for tid og penger. Vi er glade for å fortsette å jobbe med Addovation i våre kommende utrullingsprosjekter, sier Jakob Mitani, finansdirektør i Tibber.