Bærekraft

Addovation mener bærekraft er et viktig område for organisasjonens overlevelse og suksess.

En bærekraftig fremtid

Vår visjon er å være med på å skape en bærekraftig fremtid på en sunn og levende planet ved å ta hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter i vår daglige drift så vel som i vår langsiktige strategi.

Dette inkluderer å overholde alle relevante juridiske og regulatoriske forpliktelser i landene der vi opererer, samt streve for å forhindre utslipp. Vi er også forpliktet til å bidra til FNs bærekraftsmål.

Nedlastingspolicy

Hvorfor vi fokuserer på bærekraft

I Addovation er vi opptatt av å takle klimaendringene og bidra til en mer bærekraftig verden.

  • Vår visjon er å bidra til å skape en bærekraftig fremtid på en sunn og levende planet ved å ta hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter i vår daglige virksomhet og langsiktige strategi.
  • Vi har også forpliktet oss til å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling.

Våre grønne initiativer

Gjennom kompetanse, kontinuerlige forbedringer og aktive beslutninger vil vi nå våre mål.

  • Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre vår interne bærekraftsstyring, blant annet ved regelmessig gjennomgang og evaluering av etablerte policydokumenter. Vi har årlige mål på miljøområder.
  • Som leverandør av IT-løsninger bestreber vi oss på å hjelpe kundene våre med å forbedre sine bærekraftprestasjoner, for eksempel gjennom digitalisering og effektivisering av kundens prosesser.
  • Vårt mål er også å inspirere ansatte til å ta bærekraftige valg også utenfor arbeidstiden.

fordeler

Ved å velge Addovation som leverandør kan du redusere din egen organisasjons miljøpåvirkning og bidra til en bærekraftig verden.

  • Det kan styrke ditt eget merkevareimage og omdømme, noe som kan være spesielt viktig for bedrifter som prøver å appellere til miljøbevisste forbrukere.
  • Hvis ressursene, for eksempel fysiske møter, håndteres med omhu, kan det føre til bedre kvalitet og kostnadsbesparelser for deg som kunde.

Hvis du ønsker mer informasjon, kontakt oss!

Clara Österberg

personalsjef

clara.osterberg@addovation.com