Erklæring om personvern til Addovation

Denne personvernerklæringen ble publisert 14.03.2024
Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Addovation som behandlingsansvarlig samler inn og håndterer personopplysninger i vår virksomhet. Videre beskriver den hvorfor vi behandler personopplysninger, kategorier av personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Hvem er vi?
Addovation er et nordisk IT-selskap. Vi er opptatt av å levere bærekraftige forretningsløsninger og innovasjon som hjelper bedrifter med å vokse. Vi er opptatt av å levere langsiktig verdi og har et genuint engasjement for kundene våre og deres virksomhet.

Selskapets hovedkontor ligger i Drammen i Norge, og våre datterselskaper ligger i Sverige, Finland og Sri Lanka. Hovedkontorets registrerte adresse er Engene 22, 3015 Drammen, Norge.

Denne personvernerklæringen dekker håndteringen av personopplysninger i alle selskaper i Addovation-konsernet, som er underlagt de samme retningslinjene og forpliktelsene. 

For ytterligere spørsmål om Addovations behandling av personopplysninger, vennligst kontakt Addovation på dataprotection@addovation.com eller:

Addovation AS, org. Nr. 992564113
Engene 22, 3015 Drammen, Norge

Addovation Sweden AB, reg. Nr. 559055-2591:
Vaggerydsgatan 1, 4 TR, 553 30 Jönköping, Sverige.

Addovation Finland
Iirislahdentie 16A, 02230 Espoo Finland

Addovation (Pvt) Ltd
Addovation (Pvt) Ltd, Level 5, 370, Highlevel Road, Pannipitiya, Sri Lanka

Hvordan sikrer Addovation et godt personvern?
I Addovation har vi fokus på beskyttelse av dine personopplysninger og etterstreber alltid et høyt personvernnivå. Dette gjelder uansett om vi behandler personopplysninger på egne vegne (Addovation er behandlingsansvarlig) eller på vegne av andre, for eksempel våre kunder (Addovation er databehandler). Dette betyr at vi er behandlingsansvarlig:

 • Sikrer at personopplysninger kun behandles for lovlige formål og slettes når det ikke lenger er et formål og nødvendig å lagre opplysningene.
 • Sikre at vi har et rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger.
 • Når du kontakter oss, vil du få informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles, til hvilket formål og informasjon om dine rettigheter.
 • Sørg for at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet uansett hvor i verden de behandles.
 • Når vi overfører personopplysninger til andre, sørger vi for at vi har et etablert avtaleforhold med partene vi deler personopplysningene dine med.
 • Våre ansatte er godt informert om lovgivningen om behandling av personopplysninger og viktigheten av å behandle personopplysningene dine konfidensielt.
 • Addovation treffer egnede tekniske og organisatoriske informasjonssikkerhetstiltak for å forebygge og begrense risikoer forbundet med behandling av personopplysninger, for eksempel for å hindre uautorisert tilgang, misbruk, endring og ødeleggelse. Kun autorisert personell som er underlagt taushetsplikt, har tilgang til personopplysninger.

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når du kommuniserer med oss gjennom skriftlig korrespondanse, telefon, sosiale medier eller via nettsidene våre.
 • I situasjoner der du bruker våre løsninger.
 • Når du inngår avtaler, enten det er med ansatte, kunder, partnere eller leverandører.
 • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, Addovations markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi behandler bare disse personopplysningene hvis du har gitt ditt samtykke til å dele personopplysningene dine med andre.
 • Vi kan samle inn personopplysninger som følge av en berettiget interesse som vi forfølger, så lenge vår interesse ikke går foran dine personverninteresser. Før vi samler inn opplysninger, sørger vi for at det gjøres en vurdering av om det foreligger en berettiget interesse som går foran dine grunnleggende rettigheter og friheter.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?
Addovation behandler personopplysninger for følgende formål:

Formålet med behandlingenPersonopplysninger vi samler innGrunnlag for behandling
Administrere kontraktsforhold, inkludert: Utføre kontraktsforpliktelser som ordrebekreftelse, lisensopplysninger, fakturaer, påminnelser og lignende. Varsle deg om eventuelle forstyrrelser i tjenestene våre (systemmeldinger). Sende deg informasjon om produktene og tjenestene du har kjøpt fra oss. Sende deg informasjon om webinarer eller andre kurs. Gi deg tilgang til og tjenester knyttet til forhåndsvisning av Addovation-produkter. Gi deg tilgang til vår portal Customer Care . Kontakte deg for å gjennomføre undersøkelser om hva du mener om våre produkter og tjenester. I tillegg brukes opplysningene til å gjøre det mulig for selskapet å tilby deg tilpassede spesialtilbud som kunde. Oppdage, forhindre eller redusere sikkerhetstrusler, samt utføre vedlikehold og feilsøking.Personopplysninger vi samler inn, er normalt kontaktinformasjon som navn, adresse, tittel, e-post og telefonnummer. I forbindelse med samhandling med kundene våre kan vi også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i forbindelse med tjenesterelatert kommunikasjon og aktiviteter, for eksempel møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-poster. Vi behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav b). Vår behandling kan også være basert på en rettslig forpliktelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav c). Dette vil typisk være for å oppfylle bokføringslovens bestemmelser. Vår behandling kan også være basert på en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav f). I slike tilfeller har vi vurdert om de berettigede interessene vi forfølger, står i konflikt med den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.  
Markedsføring, inkludert: Utføre direkte salgsaktiviteter. Gi deg innhold og informasjon om et webinar eller arrangement du har deltatt på. Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om våre produkter og tjenester, arrangementer, aktiviteter og kampanjer for våre tilknyttede selskapers produkter og tjenester. Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever ditt samtykke. Markedsføringsmateriell kan sendes til deg som kunde, enten basert på eksplisitt samtykke eller som et resultat av en interesseavveining foretatt av selskapet.Personopplysninger vi samler inn er vanligvis kontaktinformasjon, som navn, adresse, tittel, e-post og telefonnummer.Vår behandling er vanligvis basert på en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav f). I slike tilfeller har vi vurdert om de berettigede interessene vi forfølger står i konflikt med den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Vår behandling kan også være basert på et samtykke du har gitt, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav a. All behandling basert på samtykke kan avsluttes ved at den registrerte trekker tilbake sitt samtykke. Dette kan gjøres når som helst og uten begrunnelse ved å kontakte dataprotection@addovation.com.
Kundeservice, inkludert; svare på "Kontakt meg"-skjemaer eller andre nettskjemaer du har fylt ut på et av våre Addovation-nettsteder. Følge opp innkommende forespørsler (kunder, support, e-post, chat eller telefonsamtaler).Personopplysninger vi samler inn, er vanligvis kontaktinformasjon som navn, adresse, tittel, e-post og telefonnummer. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål fra deg i forbindelse med tjenesterelatert kommunikasjon og aktiviteter, for eksempel møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-poster.Vår behandling er vanligvis basert på en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav f). I slike tilfeller har vi vurdert om de berettigede interessene vi forfølger står i konflikt med den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Vår behandling kan også være basert på et samtykke du har gitt, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav a. Behandlingen kan også være basert på oppfyllelse av en avtale eller gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav b.
Søkere, inkludert: Addovation behandler personopplysninger i forbindelse med rekrutteringsprosesser og behandling av jobbsøknader. Gjennomføre intervjuer, herunder innhente referanser. Ved rekruttering sletter vi personopplysninger som er gitt oss så snart rekrutteringsprosessen er avsluttet, med mindre annet er avtalt med deg.Personopplysninger du oppgir i søknadsprosessen, typisk kontaktinformasjon, CV, sertifikat, vitnemål og søknad. Vi kan også innhente informasjon fra referanser.Vi behandler personopplysninger for å gjennomføre tiltak før avtaleinngåelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 (b). Dersom vi gjennomfører egne undersøkelser utover dette, for eksempel ved å kontakte noen som har utstedt et sertifikat, er vårt behandlingsgrunnlag for slike undersøkelser personvernforordningen artikkel 6 bokstav f) berettiget interesse.
PartnersPersonopplysninger vi samler inn er vanligvis kontaktinformasjon, som navn, adresse, tittel, e-post og telefonnummer.Vi behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav b).
LeverandørerPersonopplysninger vi samler inn er vanligvis kontaktinformasjon, som navn, adresse, tittel, e-post og telefonnummer.Vi behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav b). Vår behandling kan også være basert på en rettslig forpliktelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav c). Dette vil typisk være for å oppfylle bokføringslovens bestemmelser.
Addovation samler ikke inn eller behandler personopplysninger som kan betegnes som sensitive personopplysninger.

Bruk av informasjonskapsler
Addovation bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon når du navigerer på selskapets nettsider. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler på https://www.addovation.com/cookie-policy/

Overføring til andre
Addovation bruker underleverandører til å behandle personopplysninger, typisk partnere som leverer support, IT-tjenester eller hosting av nettstedet. I tilfeller der Addovation deler personopplysninger med underleverandører, foreligger det en databehandleravtale i samsvar med personvernlovgivningen, som er ment å beskytte dine rettigheter til personvern.

Det kan også være at personopplysninger utleveres til offentlige myndigheter i henhold til lovgivningen.

Kontakt oss for mer informasjon om våre underleverandører.

Overføring til et tredjeland
Selskapet overfører kun personopplysninger til et land eller selskap utenfor EU/EØS hvis det foreligger et tilfredsstillende overføringsgrunnlag i tråd med personvernlovgivningen.

Lagring og sletting
Addovation lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Addovation sletter personopplysninger når det ikke lenger er et formål med behandlingen og det ikke lenger er nødvendig å lagre personopplysningene.

Dine rettigheter som registrert
Når Addovation samler inn og behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Du har rett til å:

Tilgang, inkludert retten til å vite:

 • Hvorfor vi behandler personopplysninger om deg.
 • Hvilke personopplysninger vi behandler.
 • Be om en kopi av personopplysningene Addovation behandler om deg.
 • Hvem vi deler personopplysningene dine med.
 • Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine.
 • Hvor Addovation har innhentet personopplysningene fra.

Hvis du kontakter Addovation elektronisk, vil du få svar elektronisk. Addovation bestreber seg på å gi svar innen rimelig tid og senest innen 30 dager.

For å be Addovation om å korrigere unøyaktige personopplysninger vi har lagret om deg.

I visse situasjoner har du rett til å be om at personopplysningene dine slettes. Hvis vi behandler personopplysningene dine uten rettslig grunnlag eller samtykke, kan du be om at vi sletter personopplysningene dine.

Hvis vår behandling er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake.

Du kan også be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under visse omstendigheter, for eksempel i en periode der opplysningenes nøyaktighet kontrolleres.

Hvis vi behandler personopplysninger om deg på grunnlag av samtykke eller avtale, kan du be oss om å overføre personopplysningene til deg eller en annen behandlingsansvarlig. Dette kalles retten til dataportabilitet.

Hvis du er uenig i vår behandling av personopplysninger, kan du klage til Datatilsynet. For mer informasjon om klageprosedyrene, se Datatilsynets nettsider: 

Norge: Datatilsynet - personvern og informasjonssikkerhet | Datatilsynet

Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten | IMY

Finland: Personvernombudsmannens kontor

Diverse
Addovation-nettsteder kan inneholde ulike blogger, fora, wikier og andre applikasjoner eller tjenester for sosiale medier som lar deg dele innhold med andre brukere (samlet kalt "applikasjoner for sosiale medier"). All personlig informasjon eller annen informasjon som du bidrar med via en applikasjon for sosiale medier, kan leses, hentes og brukes av andre brukere av den samme applikasjonen for sosiale medier, noe vi har liten eller ingen kontroll over. Addovation er ikke ansvarlig for andre brukeres bruk eller misbruk av informasjon som du har bidratt med via et sosialt medium. I slike tilfeller anbefaler vi at du leser personvernerklæringen til det sosiale mediet du besøker.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjeparters behandling av personopplysninger. Tredjeparter vi samarbeider med, har sine egne personvernerklæringer.

***

Addovation, 2024-03-01 Per Inge Sævareid, Chief Operation Officer, Addovation Group