Våre leverandører

Vi forstår betydningen av sterke partnerskap og mener at kvaliteten og påliteligheten til leverandørene våre bidrar direkte til vår suksess og kundetilfredshet.

Vi søker leverandører som deler våre kjerneverdier, blant annet når det gjelder eksepsjonelt håndverk, bærekraft og etisk forretningspraksis. Ved å prioritere disse kvalitetene sikrer vi at vi oppfyller de høyeste standardene for kvalitet, pålitelighet og miljøansvar.

Lov om åpenhet

Åpenhet og ansvarlighet er hjørnesteinene i våre leverandørrelasjoner. Vi prioriterer rettferdig og etisk praksis i hele leverandørkjeden, og vi har som mål å gjennomføre regelmessige gjennomganger for å sikre at standarder og forskrifter overholdes.

Last ned rapporten