En kompetent och transparent ERP-partner är avgörande för framgång!

Långsiktiga relationer & transparens

En kompetent och transparent ERP-partner är avgörande för framgång!

Mikael Johansson, Business Area Manager IFS vid addovation

Av Mikael Johansson

Business Area Manager IFS, Addovation.

På Addovation värnar vi om de relationer vi har med våra kunder. Ett av nyckelorden för att bygga en solid relation är transparens. Genom att vara öppna och transparenta, och kombinera djup affärssystems know-how med en lyssnande attityd, stärker vi relationerna med våra kunder och uppnår..

Kompetenta ERP-partners är något som är mycket eftertraktade på den nordiska marknaden. På Addovation tror vi att en ERP-partner, förutom att vara kompetent, också behöver arbeta som en förlängning av kundernas egen organisation. Att känna till kundernas affärsprocesser och erbjuda en lokal närvaro för att support är lika viktigt som att känna till själva affärssystemet.

Långsiktiga relationer & transparens

På Addovation värnar vi om de relationer vi har med våra kunder. Ett av nyckelorden för att bygga upp en solid relation är öppenhet. Jag tror att vara öppen och transparent, och kombinera djup affärssystemskunnande med en lyssnande attityd, kommer att stärka relationen och i slutändan leda till framgång för kunden och partnern.

Addovation har de senaste åren arbetat med en av Sveriges ledande tillverkare av industribyggnader. Efter att ha arbetat tillsammans i flera år kunde vi som ERP-partner enkelt identifiera deras behov och erbjuda dem en lösning som svarade bra med deras krav. Genom att vara transparenta med varandra utvecklade vi en lösning som automatiserade stora delar av kundernas produktionsprocesser och byggde en grund för ytterligare tillväxt. Det är inspirerande att se hur en kundrelation kan utvecklas över tid och vilka fördelar du kan uppnå genom att lära er varandras processer och arbetssätt.

En bro in i framtiden

Jag ser Addovation som en bro in i framtiden, där vi med ny teknik och nya koncept kan hjälpa kunderna i deras digitaliseringsprocess. Med vår egen FoU-avdelning kan vi utveckla koncept och lösningar som snabbt tillför stort värde till våra kunder.

Vill du veta mer om Addovation och hur vi arbetar? Kontakta oss!