ROL lanserte Factory 2.0-prosjektet tidlig i 2017. De evaluerte flere leverandører som kunne bidra med en sømløs integrasjon mellom ERP-løsningen IFS Applications™ 9 og det planlagte, robotiserte, helautomatiske produksjonsanlegget. ROL trengte en sterk, fleksibel og smidig partner med erfaring i å koble og integrere IFS Applications™ med andre systemer. Addovation ble den valgte leverandøren.

"For å møte kundenes økende krav, trengte vi å ta produksjons- og forretningsprosessene våre til neste nivå," sa Mats Berg, global sjef for SCM & Global COO, ROL Group. Integreringsprosjektet startet i slutten av august 2017 og gikk i live i 1. kvartal 2018.

Addovation as your #1 integration partner

“ Large projects inevitably throw a lot of obstacles in your path as well as delays. At those times you truly appreciate those suppliers that hardly get noticed on the trouble-radar, suppliers that deliver on time within the budget, without the slightest need to be pushed or dragged along “

Anders Bråhn, Program Manager, ROL AB.